14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Udleveringsloven § 16

Uddrag fra forarbejderne til udleveringsloven § 16:

Til § 16
Udleveringslovens § 10 g vedrører udlevering for afgørelser afsagt in absentia (udeblivelsesdomme). Bestemmelsen gennemfører rammeafgørelsens artikel 4a, stk. 1. For en nærmere beskrivelse af gældende ret henvises til pkt. 3.4.4.1 i lovforslagets almindelige bemærkninger. Det foreslåede stk. 1 fastsætter, at udlevering med henblik på fuldbyrdelse ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.