TV-overvågningsloven § 7

Denne konsoliderede version af tV-overvågningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om tv-overvågning

Lov nr. 278 af 09. juni 1982,
jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 24. februar 2023

§ 7

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.