14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Tjenestemandspensionsloven § 7

Uddrag fra forarbejderne til tjenestemandspensionsloven § 7:

Til § 7.
Efter den gældende ordning er det - bortset fra tilfælde, hvor afsked skyldes en tilskadekomstforårsaget svagelighedstilstand - en betingelse for at opnå pension ved afsked på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed, at tjenestemanden har haft ansættelse i så lang tid, at han har erhvervet pensionsalder, hvortil der udkræves 5 års ansættelse eft...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.