14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Tjenestemandspensionsloven § 4b

Uddrag fra forarbejderne til tjenestemandspensionsloven § 4b:

Ifølge artikel 11, stk. 1, i bilaget til EF-tjenestemandsvedtægten er en tjenestemand under Fællesskaberne, der fratræder for at indtræde i en offentlig administration eller en national eller international organisation, der har en aftale med Fællesskaberne, berettiget til at få overført den aktuarmæssige modværdi af de pensionsrettigheder, han har ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.