14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Tinglysningsloven § 47

Uddrag fra forarbejderne til tinglysningsloven § 47:

Til § 47.
For at afskære enhver Tvivl er Ordet "tinglyses" i 1. Pkt. i dette særlige Tilfælde erstattet af "anmeldes til Tinglysning". Då det maa anses for rettest, at det i Loven udtrykkeligt er. fastsat, i hvilken Retskreds Tinglysning skal ske; har man i 1. Stk. som nyt 2. Pkt. indføjet en Bestemmelse herom. Fristen i 1. Stk. for Tinglysni...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.