14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Sundhedsloven § 17

Uddrag fra forarbejderne til sundhedsloven § 17:

Til §§ 14-50
Bestemmelserne i afsnit III er en videreførelse af de gældende regler i § 2, §§ 5-18 i, §§ 20-23 og §§ 25-32 i lov om patienters retsstilling. Alene §§ 37 og 42 indeholder ændringer i forhold til gældende ret (§§ 19 og 24). ...

Uddrag fra forarbejderne til sundhedsloven § 17:

Til §§ 18-19
§§ 18-19, der er en videreførelse af §§ 8-9 i patientretsstillingsloven, indeholder bestemmelser om mindreåriges og inhabiles samtykkekompetence. Efter § 18 kan en patient, der er fyldt 15 år, selv give informeret samtykke til behandling. For at sikre, at forældremyndighedens ind...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.