14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Straffuldbyrdelsesloven § 73

Uddrag fra forarbejderne til straffuldbyrdelsesloven § 73:

Til § 73
    Bestemmelsen vedrører spørgsmålet om institutionens adgang til at træffe bestemmelse om konfiskation. Bestemmelsen svarer med enkelte ændringer, der i det væsentlige er af redaktionel karakter, til § 73 i Straffelovrådets lovudkast, jf. pkt. 5.9.2. i de almindelige bemærkninger til lovforslaget.&...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.