14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Straffuldbyrdelsesloven § 30

Uddrag fra forarbejderne til straffuldbyrdelsesloven § 30:

Til § 30
    Bestemmelsen indeholder en bemyndigelse for justitsministeren til at fastsætte regler om anbringelse og overførsel efter lovforslagets §§ 21-29. Bestemmelsen svarer til § 30 i Straffelovrådets lovudkast, jf. pkt. 5.5.2.3., jf. pkt. 5.5.2.2.10., i de almindelige bemærkninger til lovforslaget....

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.