14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Straffuldbyrdelsesloven § 24a

Uddrag fra forarbejderne til straffuldbyrdelsesloven § 24a:

Efter den gældende bestemmelse i straffuldbyrdelseslovens § 24, stk. 1, nr. 2, skal en indsat i et lukket fængsel overføres til åbent fængsel, når betingelserne i § 22, stk. 3-6, og § 25, stk. 2-4 og 6, ikke længere er opfyldt, jf. § 24, stk. 1, nr. 1, eller når overførsel til åbent fængsel i øvrigt ikke anses for betænkelig. Efter § 24, stk. 2, ka...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.