14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Straffuldbyrdelsesloven § 123

Uddrag fra forarbejderne til straffuldbyrdelsesloven § 123:

Til § 123
    I § 123 fastsættes bestemmelser om adgang til domstolsprøvelse i tilfælde, hvor der i medfør af lovforslagets § 73 foretages konfiskation hos andre end den indsatte. Bestemmelsen svarer til § 125 i Straffelovrådets lovudkast, jf. pkt. 9.3.5.2., jf. pkt. 9.3.5.1.6., i de almindelige bemæ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.