14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sømandsbeskatningsloven § 15

Lov om beskatning af søfolk paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sømandsbeskatningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 131 af 07. februar 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Hvis der senest den 23. februar 2005 er givet dispensation efter § 5, stk. 3, i lov om særlige fradrag til sømænd m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 723 af 6. august 2001, som ændret ved § 11 i lov nr. 394 af 28. maj 2003, til et skib og betingelserne i § 3, stk. 1-3, for at foretage fradrag ikke er opfyldt, kan told- og skatteforvaltningen efter ansøgning tillade, at søfolk, som udfører arbejde om bord på det pågældende skib, kan foretage fradrag efter § 3, stk. 1-3. Tilladelse gives, når skibet fortsat anvendes til det formål, der lå til grund for dispensationen, og den bortfalder, når dette ikke længere er tilfældet. Er tilladelsen bortfaldet, kan der ikke gives ny tilladelse.

•••
profile photo
Profilside