14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Søloven § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af søloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1505 af 17. december 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Patent- og Varemærkestyrelsen fører et register over de anmeldte skorstensmærker og kontorflag. Erhvervsministeren fastsætter regler om ansøgning, registrering, sletning m.v. af skorstensmærker og kontorflag samt regler om gebyrer for indlevering af ansøgninger og udskrifter af registret.

•••

Stk. 2 Samtlige de i registret indførte mærker og flag skal tydeligt adskille sig fra hverandre.

•••

Stk. 3 Ved optagelsen i registret opnås eneret til benyttelse af de anmeldte mærker og flag.

•••
profile photo
Profilside