14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Skatteindberetningsloven § 16

Uddrag fra forarbejderne til skatteindberetningsloven § 16:

Til § 16
Efter forslagets § 16, stk. 1, skal den, der som led i sin virksomhed (typisk et pengeinstitut) modtager aktier m.v. i depot til forvaltning, indberette til SKAT om udbytte, der er udloddet af deponerede aktier m.v., der er optaget til handel på regulerede markeder, og af aktier m.v., der ikke er optaget til handel på regulerede markeder, men er re...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.