Sessionsbekendtgørelsen § 25

Denne konsoliderede version af sessionsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om Forsvarets Dag, herunder session og indkaldelse til værnepligtstjeneste mv.

Bekendtgørelse nr. 66 af 11. januar 2017

Udsættelse af indkaldelse og genindkaldelse til værnepligtstjeneste
§ 25

Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan give udskrevne værnepligtige udsættelse med møde til den første samlede tjeneste i Forsvaret, redningsberedskabet, ved civilt arbejde og ved udførelsen af bistandsarbejde i udviklingslande, jf. værnepligtslovens §§ 27 og 28.

Stk. 2 Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan udsætte indkaldelse af en værnepligtig, der ikke er fordelt til Forsvaret eller redningsberedskabet.