Sessionsbekendtgørelsen § 23

Denne konsoliderede version af sessionsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om Forsvarets Dag, herunder session og indkaldelse til værnepligtstjeneste mv.

Bekendtgørelse nr. 66 af 11. januar 2017

Indkaldelse til værnepligtstjeneste
§ 23

Forsvarsministeriets Personalestyrelse indkalder til værnepligtstjeneste i Forsvaret, redningsberedskabet, til civilt arbejde og ved udførelse af bistandsarbejde i udviklingslande.