14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Risikobekendtgørelsen § 22

Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer paragraf 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af risikobekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Senest to måneder efter et tilsyn meddeler hver risikomyndighed virksomheden de konklusioner, den har draget, og hvilke foranstaltninger, den eventuelt finder nødvendig. Risikomyndighederne kan, hvor det er relevant, meddele deres konklusioner i en fælles tilsynsrapport.

•••

Stk. 2 Inden for hver deres område sikrer de enkelte risikomyndigheder, at den driftsansvarlige iværksætter alle de nødvendige foranstaltninger inden for en rimelig frist efter modtagelse af myndighedernes konklusioner.

•••
profile photo
Profilside