Forarbejder til Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 43a