Bøger, som nævner Retsplejeloven § 362

5.4. Udeblivelse under hovedforhandlingen

- Side 256 -

Giver sagsøgte ikke møde ved hovedforhandlingen, kan der ikke afsiges udeblivelsesdom, idet der ikke er hjemmel hertil i retsplejeloven, da der ikke i kapitel 39 er henvist til retsplejelovens § 362 om udeblivelse under hovedforhandling, hvorfor der i tilfælde af udeblivelse skal ske en realitetsbehandling af sagen.

Læs på Jurabibliotek