14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retslægerådsloven § 1

Lov om retslægerådet. paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retslægerådsloven og bygger på lov nr. 60 af 25. marts 1961. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Retslægerådets opgave er at afgive lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke myndigheder der over for rådet kan fremsætte begæring om afgivelse af skøn, og i hvilke sager dette kan ske.

•••
profile photo
Profilside