Forarbejder til Retsafgiftsloven - træder i kraft den 1. oktober 2021 § 52