14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Råstofbekendtgørelsen § 71

Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen paragraf 71

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af råstofbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1680 af 17. december 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§71 Verserende ansøgninger om tilladelse til indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen, der ikke er afgjort den 1. januar 2019, færdigbehandles efter reglerne i denne bekendtgørelse.

•••
profile photo
Profilside