14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Råstofbekendtgørelsen § 21

Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen paragraf 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af råstofbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1680 af 17. december 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Tidspunkt for afholdelse af auktion
Miljøstyrelsen afholder auktion to gange årligt, i marts eller april og i oktober eller november.

•••

Stk. 2 To gange årligt offentliggør Miljøstyrelsen en frist for indgivelse af anmodning om afholdelse af auktion over et område, som ønskes medtaget på den førstkommende ordinære auktion. Fristen for at indgive anmodninger fastsættes til 4 uger. Offentliggørelsen kan ske udelukkende på Miljøstyrelsens hjemmeside.

•••

Stk. 3 Såfremt der mellem de to ordinære auktioner opstår behov for råstofindvinding, som ikke kan afvente den kommende ordinære auktion, kan Miljøstyrelsen beslutte at gennemføre en ekstraordinær auktion. En anmodning om afholdelse af ekstraordinær auktion over et område skal ledsages af en begrundet redegørelse for det opståede behov.

•••

Stk. 4 Miljøstyrelsen afholder auktion over de områder, hvor der inden de fastsatte frister er indgivet fuldstændig anmodning om afholdelse af auktion.

•••
profile photo
Profilside