Sagsforløb nr. 2005/1 LF 154 af 02. februar 2006

Link til lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Den fulde tekst
L 154
Forslag til lov om sygedagpenge.
Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen (V)).
Fremsat skr 2/2 06 Tillæg A 4696
Lovf som fremsat 2/2 06 Tillæg A 4662
1.beh 2/3 06 FF 4473
Betænkning 24/5 06 Tillæg B 1627
2.beh 30/5 06 FF 7790
Lovf optrykt efter 2.beh 30/5 06
3.beh 2/6 06 FF 8198
Lovf som vedt 2/6 06 Tillæg C 793
Lov nr 563 af 9. juni 2006
Ordførere: (1.beh) Erling Bonnesen (V), Carsten Hansen (S), Bent Bøgsted (DF), Charlotte Dyremose (KF), Elisabeth Geday (RV), Thomas Krog (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren.
Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget (AMU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indeholder en række elementer, bl.a. en ny struktur, således at reglerne for lønmodtagere og selvstændige samles i hvert sit afsnit. Barselreglerne tages ud af loven og får deres egen lov, se lovforslag nr. L 155. Herudover ophæves regresreglerne i arbejdsskadesager, og der sker en udvidelse af perioden for aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom. Endelig sker der med loven visse ændringer og justeringer. Loven følger op på rapporten fra december 2004 fra partsudvalget om modernisering af sygedagpengereglerne. Loven indgår i regeringsgrundlaget »Nye mål« fra februar 2005.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 61 stemmer (V, DF og KF) mod 49 (S, RV, SF og EL).