Personbogsbekendtgørelsen § 28

Denne konsoliderede version af personbogsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om tinglysning i personbogen

Bekendtgørelse nr. 213 af 15. marts 2011,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 669 af 11. juni 2013, bekendtgørelse nr. 137 af 27. februar 2018 og bekendtgørelse nr. 1638 af 29. juni 2021

§ 28

Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. marts 2011.

Stk. 2 Pantebreve, der er oprettet på de hidtil anvendte pantebrevsformularer, kan tinglyses indtil den 21. september 2011.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 187 af 15. marts 1994 ophæves.