Pensionsbeskatningsbekendtgørelsen § 3

Denne konsoliderede version af pensionsbeskatningsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger

Bekendtgørelse nr. 1370 af 21. december 2012,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2216 af 29. november 2021

§ 3

Ved oprettelsen af pensionskasser, der omfattes af pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 4, jf. § 3, og af pensionsfonde og lignende, der skal godkendes efter pensionsbeskatningslovens § 6, eller ved ændringer i vedtægter eller pensionsregulativet skal det anføres i vedtægterne eller pensionsregulativet, hvilken beskatningsform pensionsbidrag m.v. og ydelserne til medlemmerne er omfattet af. Angivelsen skal ske med den eller de af følgende betegnelser, der svarer til vedtægternes eller pensionsregulativets indhold:

  • 1) Pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende alderspension.

  • 2) Ophørende alderspension.

  • 3) Rateforsikring i pensionsøjemed.

  • 4) Supplerende engangsydelse.

  • 5) Supplerende engangssum.

  • 6) Kapitalforsikring i pensionsøjemed.

  • 7) Aldersforsikring omfattet af pensionsbeskatningslovens § 10 A.