14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Pensionsbeskatningsbekendtgørelsen § 3

Bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pensionsbeskatningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1370 af 21. december 2012. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Ved oprettelsen af pensionskasser, der omfattes af pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 4, jf. § 3, og af pensionsfonde og lignende, der skal godkendes efter pensionsbeskatningslovens § 6, eller ved ændringer i vedtægter eller pensionsregulativet skal det anføres i vedtægterne eller pensionsregulativet, hvilken beskatningsform pensionsbidrag m.v. og ydelserne til medlemmerne er omfattet af. Angivelsen skal ske med den eller de af følgende betegnelser, der svarer til vedtægternes eller pensionsregulativets indhold:

  • 1) Pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende alderspension.

  • 2) Ophørende alderspension.

  • 3) Rateforsikring i pensionsøjemed.

  • 4) Supplerende engangsydelse.

  • 5) Supplerende engangssum.

  • 6) Kapitalforsikring i pensionsøjemed.

  • 7) Aldersforsikring omfattet af pensionsbeskatningslovens § 10 A.

•••
profile photo
Profilside