Partistøtteloven § 15

Denne konsoliderede version af partistøtteloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Lov nr. 940 af 23. december 1986,
jf. lovbekendtgørelse nr. 7 af 08. januar 2024

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 15

Loven træder i kraft den 1. januar 1987.

Stk. 2 (Udelades)

Stk. 3 (Udelades)

Stk. 4 (Udelades)