Navnebekendtgørelsen § 20

Denne konsoliderede version af navnebekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse nr. 1543 af 19. december 2022

§ 20

Personregisterføreren er ansvarlig for, at alle navngivninger og navneændringer registreres i Det Centrale Personregister (CPR), jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Familieretshuset er ansvarlig for, at de af Familieretshuset og familieretten meddelte navneændringer registreres i Det Centrale Personregister (CPR), samtidig med at der gives meddelelse (advis) herom til den personregisterfører, som ansøgningen blev indgivet til, jf. § 1. Når afgørelsen er truffet af familieretten, skal familieretten til brug for registreringen efter 1. pkt. orientere Familieretshuset om afgørelsen, når den kan fuldbyrdes, jf. § 480 i retsplejeloven.

Stk. 3 Familieretshuset og Ankestyrelsen registrerer i Det Centrale Personregister (CPR) oplysning om navn i forbindelse med udstedelse af adoptionsbevilling.