Navnebekendtgørelsen § 13

Denne konsoliderede version af navnebekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse nr. 1543 af 19. december 2022

§ 13

Den myndighed, der behandler ansøgningen, sikrer, at de nødvendige attester, erklæringer og samtykker m.v. er indhentet.

Stk. 2 Familieretshuset, og familieretten kan anmode personregisterføreren om at indhente de i stk. 1 nævnte dokumenter m.v.