Momsbekendtgørelsen § 24

Denne konsoliderede version af momsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. januar 2024

Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 2246 af 30. november 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 982 af 23. juni 2022, bekendtgørelse nr. 258 af 06. marts 2023 og bekendtgørelse nr. 790 af 13. juni 2023

Danske virksomheders ansøgning om godtgørelse af afgift
§ 24

En virksomhed, der er etableret her i landet, og som ansøger om godtgørelse af afgift betalt til et eller flere andre EU-lande, skal indgive en ansøgning til dette eller disse EU-lande via Skatteforvaltningens web-portal.

Stk. 2 Ansøgningen skal indgives til Skatteforvaltningen senest den 30. september i kalenderåret efter godtgørelsesperioden.