Momsbekendtgørelsen § 115

Denne konsoliderede version af momsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 2246 af 30. november 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 982 af 23. juni 2022 og bekendtgørelse nr. 258 af 06. marts 2023

§ 115

Den afgiftspligtige person, der i henhold til momslovens §§ 66 m og 66 n ønsker at tilslutte sig importordningen med Danmark som identifikationsland, og som ikke gør brug af en formidler, skal til brug for identifikationen give de nedenfor opregnede oplysninger til brug for Skatteforvaltningens registreringssystem:

  • 1) Navn, herunder eventuelle firmanavne (”Trading names”), der er forskellige fra den afgiftspligtige persons navn.

  • 2) Hjemland samt eventuelt momsregistreringsnummer eller, hvis et momsregistreringsnummer ikke haves, et skatteregistreringsnummer i hjemlandet.

  • 3) Postadresse.

  • 4) E-mailadresse.

  • 5) Kontaktperson for særordningen.

  • 6) Telefonnummer.

  • 7) Bankoplysninger.

  • 8) Elektroniske websteder.

  • 9) Moms- eller skatteregistreringsnummer for faste forretningssteder i andre EU-lande samt firmanavne og postadresser for disse faste forretningssteder.

  • 10) Eventuelle nuværende og tidligere registreringer i importordningen, EU-ordningen eller ikke-EU-ordningen.

Stk. 2 Har den afgiftspligtige person hjemsted her i landet, behøver denne ikke at oplyse navn, hjemland og postadresse. Hvis hjemlandet er i et tredjeland, men den pågældende er etableret her i landet ved et fast forretningssted, skal der tillige oplyses eventuelt dansk momsregistreringsnummer, eller, hvis et momsregistreringsnummer ikke haves her i landet, dansk skatteregistreringsnummer.

Stk. 3 Den afgiftspligtige person skal meddele Skatteforvaltningen enhver ændring i de stk. 1 afgivne oplysninger senest den 10. dag i måneden efter ændringen.

Stk. 4 Skatteforvaltningen identificerer inden 8 dage den afgiftspligtige person ved hjælp af et individuelt momsregistreringsnummer, som meddeles denne elektronisk. Er det ikke muligt at meddele den afgiftspligtige person et momsregistreringsnummer inden 8 dage, informere Skatteforvaltningen inden for 8-dages-fristen den afgiftspligtige person om, hvornår denne kan forvente at modtage sit momsregistreringsnummer.