Mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder § 30

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab m.v. for større virksomheder

Bekendtgørelse nr. 1295 af 14. november 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 461 af 8. april 2022

§ 30

Indberetningspligtige skal oplyse størrelsen af lønninger og honorarer m.v., der indgår i regnskabet, og vise en afstemning med de lønninger og honorarer m.v., der er indberettet til Skatteforvaltningen efter skatteindberetningslovens §§ 1, 2, 4, 5 og 46, jf. bekendtgørelse om skatteindberetning m.v.