Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder § 2

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 528 af 24. juni 2005

§ 2

De færøske myndigheder tilbyder de tjenestemænd i staten og folkekirken, som på tidspunktet for de færøske myndigheders overtagelse af en sag eller et sagsområde gør tjeneste inden for det pågældende sagsområde m.v. ved en dansk myndighed på Færøerne, ansættelse som færøske tjenestemænd på de for færøske tjenestemænd gældende løn-, ansættelses- og pensionsvilkår. Tilbuddet gælder indtil 2 år efter de færøske myndigheders overtagelse af sagen eller sagsområdet.

Stk. 2 Tjenestemænd, der ikke ønsker at overgå til ansættelse som færøske tjenestemænd, opretholder deres ansættelsesforhold til vedkommende danske myndighed.

Stk. 3 Tjenestemænd, der opretholder deres ansættelsesforhold til vedkommende danske myndighed, har pligt til at fortsætte deres tjeneste under de færøske myndigheder.

Stk. 4 Tjenestemænd, der opretholder deres ansættelsesforhold til vedkommende danske myndighed, har ikke krav på rådighedsløn, ventepenge eller pension som følge af de færøske myndigheders overtagelse af sagen eller sagsområdet.

Stk. 5 Tjenestemænd, der opretholder deres ansættelsesforhold til vedkommende danske myndighed, har pligt til at underkaste sig de forandringer i deres tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed, som er en følge af de færøske myndigheders overtagelse af sagen eller sagsområdet.