Forarbejder til Lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger § 4