14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter § 49:

Til § 51
Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. For Færøernes vedkommende kan dele af loven ved kongelig anordning sættes i kraft helt eller delvist med de afvigelser, som de færøske forhold tilsiger. For Grønlands vedkommende er kompetencen til at fastsætte regler inden for sundhedsområdet overgået til hjemmestyrets myndigheder, jf. § 1 i lov nr....

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.