14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om varsling af ferie m.v. som følge af den genindførte lønkompensationsordning i forbindelse med håndteringen af covid-19 § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 158 af 02. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Loven gælder for varsling af ferie m.v. for virksomheder, der er omfattet af den midlertidige lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere som følge af covid-19. Loven gælder dog kun i forhold til de lønmodtagere, som arbejdsgiveren har søgt lønkompensation for. Loven gælder ikke i forhold til lønmodtagere, for hvilke der er aftalt lønnedgang som følge af covid-19, og elever, lærlinge og praktikanter.

•••

Stk. 2 Loven finder anvendelse på optjent ferie efter ferieloven eller tilsvarende regler fastsat ved kollektiv aftale eller overenskomst. Loven finder endvidere anvendelse på afspadsering eller anden opsparet frihed i ansættelsesforholdet og tjenestefrihed uden løn.

•••
profile photo
Profilside