Lov om tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked, i forbindelse med afgift til drikkevandsbeskyttelse § 3

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 693 af 08. juni 2018

§ 3

Miljø- og fødevareministeren træffer afgørelse om tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked, efter denne lov og regler fastsat i medfør heraf.