Lov om rammerne for arealanvendelsen i Københavns Lufthavn, Kastrup § 3

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1537 af 12. december 2023

§ 3

Banesystemet i Københavns Lufthavn, Kastrup, skal som minimum omfatte følgende:

  • 1) Et hovedbanesystem bestående af to parallelle start- og landingsbaner med mulighed for start i og landing fra sydvestlig og nordøstlig retning.

  • 2) En start- og landingsbane med mulighed for start i og landing fra sydøstlig retning (en tværbane).