14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren § 11:

Til § 11
Det foreslås, at loven træder i kraft den 10. maj 2018.Det foreslåede ikrafttrædelsestidspunkt følger af NIS-direktivets artikel 25, stk. 1, hvorefter medlemsstaterne skal vedtage og offentliggøre de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme direktivet, senest den 9. maj 2018. Det følger endvidere af artiklen, at diss...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.