14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse § 7:

Til § 7
Den foreslåede bestemmelse fastlægger undervisningsministerens kompetence til at sammenlægge institutioner og skoler. De eksisterende institutionslove, som regulerer de uddannelsestilbud, der foreslås integreret i forberedende grunduddannelse, indeholder bestemmelser om institutioners oprettelse, nedlæggelse, sammenlægning m.v. Tilsvarende bestemm...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.