14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse § 63:

Til § 63
Den foreslåede bestemmelse fastlægger lovens territoriale afgrænsning. Det foreslås, at loven ikke skal gælde for Færøerne og Grønland. Baggrunden for det foreslåede er, at de færøske og grønlandske myndigheder har overtaget den lovgivende og administrative myndighed på det område, som foreslås reguleret. Det foreslåede vil indebære, at loven ikke...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.