14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse § 56:

Til § 56
Den foreslåede bestemmelse fastlægger sammen med lovforslagets §§ 55 og 57 rammen for klage over institutionernes afgørelser. En tilsvarende bestemmelse findes i § 57 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.Det foreslås, at afgørelser om tildeling af særlige tilskud til institutionernes udgifter til elev...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.