14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse § 52:

Til § 52
Den foreslåede bestemmelse fastlægger sammen med lovforslagets §§ 53-54 institutionerne pligt til at stille oplysninger til rådighed. En tilsvarende bestemmelse findes delvist i § 54 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Det foreslås i stk. 1, at undervisningsministeren kan indhente alle oplysninger ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.