14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse § 51:

Til § 51
Den foreslåede bestemmelse fastlægger sammen med lovforslagets §§ 48-50 rammen for tilsyn med institutionerne. En lignende bestemmelse om indsatsplaner findes i § 53 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Det foreslås i stk. 1, at undervisningsministeren kan pålægge bestyrelsen for en institution at u...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.