14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse § 49:

Til § 49
Den foreslåede bestemmelse fastlægger sammen med lovforslagets § 48 og §§ 50-51 rammen for tilsyn med institutionerne. En tilsvarende bestemmelse findes i § 51 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Det foreslås, at hvis det af revisionsprotokollen for en institution fremgår, at der er sket lovovertræ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.