14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse § 48:

Til § 48
Den foreslåede bestemmelse fastlægger sammen med lovforslagets §§ 49-51 rammen for tilsyn med institutionerne. En tilsvarende bestemmelse findes i § 50 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Det foreslås i stk. 1, at undervisningsministeren fører tilsyn med institutionerne og undervisningen, herunder ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.