14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse § 45:

Til § 45
Den foreslåede bestemmelse fastlægger rammen for og omfanget af elevernes forsørgelsesgrundlag på forberedende grunduddannelse. Tilsvarende bestemmelser findes i § 17 i lov om produktionsskoler. Efter § 23, stk. 2, nr. 8 og 9, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017, udgør uddannelseshjælpen et månedligt beløb...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.