14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse § 42:

Til § 42
Den foreslåede bestemmelse fastlægger sammen med lovforslagets §§ 43 og 44 rammen for kommunale bidrag til institutionerne. En tilsvarende bestemmelser findes delvist i § 13 i lov om produktionsskoler. Det foreslås i stk. 1, at for hver elev, der efter § 26 udløser statstilskud til en institution, betaler hjemstedskommunen bidrag til staten med en...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.