14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse § 40:

Til § 40
Den foreslåede bestemmelse fastlægger sammen med lovforslagets § 41 rammen for særlige tilskud til specialpædagogisk bistand, jf. den foreslåede overskrift. En tilsvarende bestemmelse findes i § 44 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Det foreslås i stk. 1, at undervisningsministeren kan yde særlige...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.