14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse § 30:

Til § 30
Den foreslåede bestemmelse fastlægger sammen med lovforslagets §§ 26-29 og §§ 31-37 rammerne for tilskud m.v. til institutioner for forberedende grunduddannelse. En tilsvarende bestemmelse findes i § 41 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Det foreslås, at undervisningsministeren kan fastlægge minim...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.