14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse § 3:

Til § 3
Den foreslåede bestemmelse fastlægger rammerne for institutioner for forberedende grunduddannelses samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner. De eksisterende institutionslove giver institutionerne mulighed for at varetage administrative opgaver for andre uddannelsesinstitutioner efter nærmere aftale herom. Det foreslås i stk. 1, at institution...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.